Šeimos teisė

Kas naujo? Su naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimu iš esmės pasikeitė šeimos teisė. Tam skirta visa naujojo kodekso knyga – trečioji, kuri reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas.

Pagal įstatymą galimi du pagrindiniai santuokos nutraukimo būdai – sutuoktinių tarpusavio sutarimu ir ginčo tvarka. Bet kuriuo atveju patartina kreiptis į advokatą, kuris paruoš reikiamą dokumentų rinkinį teismui. Pirmuoju atveju – prašymą nutraukti santuoką, sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir kitus lydinčiuosius dokumentus, antruoju – paruoš ieškinį prieš atsakovą, t.y. kitą sutuoktinį.
Savaime suprantama, skyrybos „gražiuoju“ yra žymiai lengvesnės ir greitesnės. Teismo sprendimas nutraukti santuoką priimamas per mėnesį, teismo posėdis tetrunka kelias minutes (jei dokumentai paruošti teisingai), nereikia mokėti mokesčių valstybei. Atrodo paprasta? Bet kuriuo atveju patartina pasitarti su advokatu – jokie draugų patarimai, pavyzdžiai internete nepalyginami su individualia advokato konsultacija, padėsiančia tiksliai ir konkrečiai suderinti sąlygas, kuriomis buvę sutuoktiniai gyvens po skyrybų – ypač kai jie buvo ir lieka susieti vaikais, kreditiniais įsipareigojimais ir pan. Dažniausiai į advokatą kreipiamasi dėl skyrybų, tačiau pagal įstatymo reikalavimus skyrybų metu privalomai yra sprendžiami sutuoktinių turto dalybų, vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo klausimai.

Kur kreiptis? Patartina kreiptis tik į advokatą. Ne paslaptis, kad šiuo metu aktyviai reklamuojasi daug bendrovių – skyrybų centrų, biurų, ekspertų ir pan., siūlančių “greitai ir pigiai” išsiskirti. Tačiau realybė tokia, kad šiose įmonėse dirbantys asmenys dažnai tik paviršutiniškai žino įstatymus, klientui paruošdami paprasčiausius, “šabloninius” pareiškimus, pagal kuriuos kartais iš viso neįmanoma išspręsti bylos – tokiu atveju teismas grąžina dokumentus taisymui, gaištamas laikas, atsiranda naujos išlaidos, arba santuoka nutraukiama taip pat “šabloniškai”, kai buvęs sutuoktinis tik po kurio laiko sužino, kad jis tebėra atsakingas už kito sutuoktinio skolas ir pan. Be to, advokato paslaugos dažnai yra ne tokios brangios kaip specializuotos teisinių paslaugų UAB – kadangi UAB dažniausiai teisminių procedūrų atlikimui pati samdo advokatus, sau pasiimdama tarpininkavimo mokestį; UAB skaičiuos 21% PVM, tuo tarpu daugelis advokatų šio mokesčio neprivalo mokėti; UAB į paslaugos kainą įtrauks sąnaudas reklamai (tūkstančiai skrajučių į pašto dėžutes, reklaminiai plakatai gatvėse ir t.t.). Galų gale, žinotina, kad advokatas – tai asmuo, kurio teisinė veikla griežtai reguliuojama Advokatūros įstatymo ir prižiūrima; advokatas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, advokato veikla neatsiejama nuo jo asmens. Tuo tarpu sumokėję už paslaugas UAB, negalite būti garantuoti, kad po kurio laiko įmonė nebankrutuos, pakeis savo veiklos sritį ir pan.

Ką gausiu? Advokato D.Ališausko kontoroje skyrybų dokumentai ruošiami atsižvelgiant į įstatymo reikalavimus, naujausią teismų praktiką. Klientui nereikia rūpintis jokių pažymų rinkimu – advokatas išreikalauja reikalingus dokumentus iš valstybės registrų (dėl nekilnojamojo turto, automobilių, deklaruotos gyvenamosios vietos, turto arešto, vedybų sutarčių registrų), kredito įstaigų, kitų institucijų, tvirtina reikiamų dokumentų nuorašus, pateikia paruoštus dokumentus teismui. Asmenims, gyvenantiems ne Vilniuje, dokumentai gali būti paruošti ir išsiųsti elektroniniu ar paprastu paštu.
Kiek kainuoja? Visos skyrybų išlaidos skyrybų tarpusavio sutarimu pačiu paprasčiausiu atveju gali tesiekti šimtą – du šimtus eurų. Bylinėjimasis ieškininės teisenos tvarka dėl žymiai sudėtingesnio proceso, t.y. sudėtingesnių procesinių dokumentų, daugkartinių teismo posėdžių, ilgos bylinėjimosi trukmės pareikalauja iš ginčo šalių didelių materialinių ir moralinių resursų. Tokiu atveju kaina už advokato paslaugas nustatoma individualiai, įsigilinus į visas būsimosios bylos aplinkybes.

Kiek trunka? Skyrybų tarpusavio sutarimu reali trukmė – kelios savaitės, kol dokumentai “guli” teisme. Padavus prašymą teismui, jis per teismo kanceliariją pakliūna konkrečiam teisėjui, kuris pagal savo užimtumą, nagrinėjamų bylų skaičių nustato bylos nagrinėjimo datą. Paprastai šis terminas (kol byla nukeliauja iki teisėjo, byla paruošiama nagrinėjimui, išsiunčiami pranešimai šalims) užtrunka (su retomis išimtimis) tris – keturias savaites. Bylinėjimasis ieškininės teisenos tvarka dažnai užtrunka nuo 4-6 mėnesių paprastesniais atvejais iki metų, dviejų (advokato praktikoje yra buvę ir dar ilgesnių atvejų, kai byla keliauja per visas teismų instancijas iki Aukščiausiojo teismo, ir grąžinama nagrinėti iš naujo)…
Gyvenu užsienyje? Galime paruošti skyrybų dokumentus ir asmenims, gyvenantiems užsienyje, bei juos atstovauti teisme. Daugeliu atveju (skiriantis tarpusavio sutarimu – niekada) besiskiriantiems nebūtina net grįžti į Lietuvą ir dalyvauti teismo posėdyje. Advokato praktikoje – sėkmingos žmonių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, JAV, Suomijoje ir kitose šalyse, skyrybos (neigiamo teismo sprendimo nebuvo nei vieno – žinoma, išskyrus atvejus, kai apsigalvoja skirtis patys sutuoktiniai, todėl galima drąsiai teigti, kad besikreipiantiems suteikiama garantija, kad jų problema bus tikrai išspręsta).

Taip pat advokato kontora padės jums sėkmingai spręsti ginčus dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo (alimentų) priteisimo, separacijos, užsienio teismo sprendimo pripažinimo Lietuvoje ir kitus šeimos teisės ginčus.