Baudžiamoji teisė

Tapote nusikaltimo auka – galbūt jus apvogė, apšmeižė, patyrėte smurtą, buvo sunaikintas jūsų turtas? Neužtenka vien parašyti pareiškimą policijai. Tam, kad jūsų teisės būtų tinkamai ginamos, būtų atlyginta jums padaryta materialinė ir moralinė žala, rekomenduotina samdyti jus atstovaujantį advokatą, kuris rūpinsis, kad bus pateikti visi reikalingi įrodymai, vykdomi jūsų prašymai, paruoš civilinį ieškinį ir kt.
Gal būt jūs ar jūsų vaikas pats tapo įtariamuoju, nežinote, kaip elgtis, nežinote savo teisių? Rekomenduotina nedelsiant kreiptis į advokatą, jei buvote sulaikytas – reikalauti advokato nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento. Tinkamas advokato dalyvavimas užtikrins, kad byloje būtų prijungti jums palankūs įrodymai, ikiteisminis tyrimas nebūtų vilkinamas, parinkta jums palankiausia kardomoji priemonė. Ne mažiau svarbus yra advokato vaidmuo teisminio baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu – tik advokatas gali ir privalo panaudoti visas įstatymuose nurodytas gynybos priemones ir būdus, kad būtų nustatytos aplinkybės, teisinančios ginamąjį ar lengvinančios jo atsakomybę, t.y. prijungti prie bylos rašytiniai įrodymai, apklausti liudytojai, atmesti neteisėtai išgauti įrodymai, išdėstyti teisiniai motyvai ir argumentai, pagrindžiantys kaltinamojo nekaltumą ar jo padarytos veikos perkvalifikavimą į švelnesnę. Kam teko susipažinti su baudžiamuoju kodeksu, pastebėjo, kad praktiškai už bet kokio nusikaltimo padarymą įstatymas numato labai įvairias bausmes – nuo viešųjų darbų ar piniginės baudos iki laisvės atėmimo. Nemaža dalimi nuo advokato pastangų priklauso, kokią bausmę skirs teismas.