Advokato kontoroje dirbantys advokatai gali 
garantuoti pagalbą daugelio teisės sričių klausimais:
Civilinė teisė Šeimos teisė Administracinė teisė Baudžiamoji teisė Įmonių teisinis aptarnavimas Europos žmogaus teisių teismas CIVILINĖ TEISĖ Informacijos teikimas, įstatymų, kitų norminių aktų aiškinimas. Sutarčių ruošimas, teisinis įvertinimas. Skolų išieškojimas. Konsultacijos. Ieškininiai pareiškimai, pareiškimai dėl teismo leidimo išdavimo, santuokos nutraukimo (Pagal naująjį CK) ir kt. apeliaciniai, kasaciniai skundai, atstovavimas teisme visose instancijose. Šeimos teisė Santuokos nutraukimas, pripažinimas negaliojančia. Alimentų išieškojimas, sumažinimas. Santuokinio turto padalinimas. Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas. Tėvystės nustatymas, nuginčijimas. Įvaikinimas. Paveldėjimo teisė Termino palikimui priimti pratęsimas. Palikimo priėmimo fakto nustatymas. Paveldėjimo teisės nustatymas, palikimo dalies priteisimas. Testamento, paveldėjimo teisės liudimo pripažinimas negaliojančiu. Prievolinė teisė Nuostolių, žalos atlyginimas (sutarčių nevykdymas, netinkamas įvykdymas,
delspinigių priteisimas, autoavarijose padarytos žalos atlyginimas). Sandorių pripažinimas negaliojančiais. Draudimo išmokų priteisimas. Krovinių pervežimas (CMR). Termino nekilnojamojo turto perleidimo sutartims registruoti pratęsimas. Garbės ir orumo gynimas. Moralinės žalos atlyginimas. Daiktinė teisė Savininko teisių gynimas (pvz. iškeldinimas iš buto, išregistravimas), valdymo teisės gynimas. Bendroji nuosavybės teisė: gynimas, ginčai dėl valdymo, naudojimosi, disponavimo (pvz. sutikimas įrengti palėpę,
keisti gyvenamųjų patalpų paskirtį, pastatų statymas,
rekonstrukcija, naudojimosi ribų nustatymas, atidalinimas iš bendro turto). Autorinė teisė Nuostolių atlyginimas. Ypatingoji teisena Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas (dėl giminystės santykių, asmens išlaikymo, gimimo, santuokos,
mirties įregistravimo faktų nustatymo, turto valdymo nuosavybės teise, palikimo priėmimo, slapstymosi nuo tremties,
mirties (t.p. žūties nuo sovietinių okupantų) faktų nustatymo ir kt. Asmens pripažinimas nežinia kur esančiu, paskelbimas mirusiu, pripažinimas neveiksniu , ribotai veiksniu. ADMINISTRACINĖ TEISĖ Prašymai, skundai, apeliaciniai skundai, atstovavimas teisme. Skundai dėl valstybinės valdžios institucijų, savivaldybių priimtų aktų ar veiksmų teisėtumo,
atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, turtinės ir moralinės žalos, padarytos šiais veiksmais, atlyginimas, mokestiniai ginčai, wordpressrootistracinių nuobaudų panaikinimas (pvz. kelių eismo taisyklių pažeidimai, muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimai). BAUDŽIAMOJI TEISĖ kaltinamojo gynyba, nukentėjusiojo atstovavimas kvotos organuose, prokuratūroje, teisme, pareiškimai dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, apeliaciniai, kasaciniai skundai, malonės prašymai. EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS skundų paruošimas, išsiuntimas, konsultacijos.