Tiek Jūsų klausimai, tiek atsakymai yra visiškai konfidencialūs ir nėra skelbiami nei šioje interneto svetainėje, nei kur nors kitur. Atsakymas pateikiamas el. paštu, todėl patikrinkite, ar Jūsų atgalinio pašto adresas yra nurodytas teisingai, pašto dėžutė nėra perpildyta, gaunami laiškai nėra nepagrįstai blokuojami spam filtrais.

Advokatas pasilieka sau teisę neatsakinėti į juridinių ir fizinių asmenų klausimus iš įmonių, mokesčių ir kitų teisės šakų, kai dėl didesnio klausimo sudėtingumo nėra galimybės greitai ir tiksliai atsakyti į užduotą klausimą, kadangi tam reikėtų specialaus daugelio teisės aktų studijavimo, kruopščios sudarytų sutarčių ir kitų dokumentų analizės.

Visa tinklapyje ir konsultacijose pateikiama informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Advokatas neatsako už pasekmes, atsiradusias pasinaudojus tinklalapyje esančia informacija, patarimais ar konsultacijomis ir atsakomybės už jų patikimumą, klaidas, galimą teksto praleidimą arba šios informacijos panaudojimo pasekmes (pvz.: padarytą žalą) neprisiima. Informacija pateikiama taip, kaip nurodyta, be garantijų dėl jos išsamumo, tikslumo, tinkamumo ar panaudojimo pasekmių. Tiek informacija, tiek atsakymai į klausimus jokiu būdu negali būti traktuojami kaip tiesioginė, Jums skirta konsultacija. Pateikiama informacija yra autoriaus nuomonė, požiūris ir patyrimas. Norėdami gauti profesionalią konsultaciją, turite kreiptis tiesiogiai į asmenį, turintį teisę teikti teisinę pagalbą, sudaryti su juo rašytinę teisinės pagalbos teikimo sutartį ir taip įgyti garantijas dėl suteiktų paslaugų kokybės.